Приказ на 1–12 од 14 најдени

Нема друг Бог освен Алах, Мухамед е алаховиот пратеник

1.320 ден4.820 ден

Алах

1.120 ден4.120 ден

Бисмилах, Во името на Бога, Најмилостив, Најмилосрден

1.320 ден4.820 ден

Пророкот Мухамед

1.580 ден2.840 ден

Благословено е името на вашиот Господ

1.320 ден4.820 ден

Бисмилах, Во името на Бога, Најмилостив, Најмилосрден

1.820 ден3.450 ден

Месецот Рамазан во кој беше објавен Куранот

1.320 ден4.820 ден

Алах е Најголем

1.120 ден4.120 ден

Алах е Најголем

1.580 ден2.840 ден

Благословено е името на вашиот Господ

1.820 ден3.450 ден

Нема друг Бог освен Алах, Мухамед е алаховиот пратеник

1.820 ден3.450 ден

Месецот Рамазан во кој беше објавен Куранот

1.820 ден3.450 ден