Приказ на 1–12 од 30 најдени

Обетки гулабици, Охрид, 2 век п.н.е

1.450 ден2.580 ден

Македонски Крст, познат како Крстот на Вељуса, 1080 год.

1.450 ден2.580 ден

Канео, Црква Свети Јован Богослов, изградена во 13-ти век, Охрид

1.450 ден2.580 ден

Македонска традиционална архитектура, Куќата на фамилија Каневче, Охрид

1.650 ден3.180 ден

Плаошник, Црква Свети Климент и Пантелејмон, Охрид, 893 година

1.650 ден3.180 ден

Златна маска, Требеништа-2, Охрид, 5ти век п.н.е.

1.450 ден2.580 ден

Мајка Тереза

1.650 ден3.180 ден

Виничка икона, Псалм 65, 5-6ти век

1.450 ден2.580 ден

Ѓерѓ Кастриот Скендербег, 1405–1468

1.650 ден3.180 ден

Македонски Антички штит

1.450 ден2.580 ден

Медаљон од Ѓуриште, Свети Николе, 14ти век

1.450 ден2.580 ден

Александар Македонски претставен со лавовска кожа, симбол на моќ

1.650 ден3.180 ден