Приказ на 1–12 од 50 најдени

Менада, Тетово, 6ти век п.н.е.

1.200 ден4.270 ден

Мозаик Риби во вода, Базилика, Студенчишта, Охрид, 5-6ти век

960 ден3.420 ден

Канео, Црква Свети Јован Богослов, изградена во 13-ти век, Охрид

960 ден3.720 ден

Македонска традиционална архитектура, Куќата на фамилија Каневче, Охрид

1.200 ден4.270 ден

Плаошник, Црква Свети Климент и Пантелејмон, Охрид, 893 година

1.200 ден4.270 ден

Златна маска, Охрид, 5ти век п.н.е.

960 ден3.720 ден

Волутен Кратер, Сад за вино, VI век п.н.е

1.200 ден4.270 ден

Виничка икона, Псалм 41 на Давид, 5-6ти век

960 ден3.720 ден

Виничка икона, Псалм 65, 5-6ти век

960 ден3.720 ден

Виничка икона, Даниел меѓу лавовите, 5-6ти век

960 ден3.720 ден

Виничка икона, Исус Навин и Калеб, 5-6ти век

960 ден3.720 ден

Македонски Антички штит

960 ден3.720 ден