Приказ на 1–12 од 17 најдени

Мозаик Риби во вода, Базилика, Студенчишта, Охрид, 5-6ти век

960 ден3.420 ден

Канео, Црква Свети Јован Богослов, изградена во 13-ти век, Охрид

1.450 ден2.580 ден

Канео, Црква Свети Јован Богослов, изградена во 13-ти век, Охрид

960 ден3.720 ден

Македонска традиционална архитектура, Куќата на фамилија Каневче, Охрид

1.650 ден3.180 ден

Македонска традиционална архитектура, Куќата на фамилија Каневче, Охрид

1.200 ден4.270 ден

Плаошник, Црква Свети Климент и Пантелејмон, Охрид, 893 година

1.650 ден3.180 ден

Плаошник, Црква Свети Климент и Пантелејмон, Охрид, 893 година

1.200 ден4.270 ден

Детал од Јени Џамија во Битола, изградена 1558 година, Битола

960 ден3.420 ден

Стара Битола, мозаик

2.640 ден3.420 ден

Саат-кула Гостивар, изградена во 1728 година

960 ден3.420 ден

Мозаик Плаошник, Црква Свети Климент и Пантелејмон, Охрид, 893 година

960 ден3.420 ден

Мозаик од Базилика Екстра Мурос, Стоби, 5-6ти век

960 ден3.420 ден