Приказ на 1–12 од 24 најдени

Прикажи 9 12 18 24

Виничка икона, Даниел меѓу лавовите, 5-6ти век, Македонија

1.740 ден3.100 ден

Македонски Крст, познат како Крстот на Вељуса, 1080 год., Македонија

1.740 ден3.100 ден

Канео, Црква Свети Јован Богослов, изградена во 13-ти век, Охрид, Македонија

1.740 ден3.100 ден

Канео, Црква Свети Јован Богослов, изградена во 13-ти век, Охрид, Македонија

1.150 ден4.460 ден

Плаошник, Црква Свети Климент и Пантелејмон, Охрид, 893 год., Македонија

1.980 ден3.820 ден

Плаошник, Црква Свети Климент и Пантелејмон, Охрид, 893 година, Македонија

1.440 ден5.130 ден

Виничка икона, Псалм 41 на Давид, 5-6ти век, Македонија

1.150 ден4.460 ден

Виничка икона, Псалм 65, 5-6ти век, Македонија

1.740 ден3.100 ден

Виничка икона, Псалм 65, 5-6ти век, Македонија

1.150 ден4.460 ден

Виничка икона, Даниел меѓу лавовите, 5-6ти век, Македонија

1.150 ден4.460 ден

Виничка икона, Исус Навин и Калеб, 5-6ти век, Македонија

1.150 ден4.460 ден

Медаљон од пангија, Пресвета Богородица

1.980 ден3.820 ден