Приказ на 37–48 од 50 најдени

Прикажи 9 12 18 24

Виничка икона, Исус Навин и Калеб, 5-6ти век, Македонија

1.150 ден4.460 ден

Медаљон од пангија, Пресвета Богородица

1.980 ден3.820 ден

Медаљон од пангија, Пресвета Богородица со Исус

1.980 ден3.820 ден

Медаљон од пангија, Пресвета Богородица

1.440 ден5.130 ден

Медаљон од пангија, Пресвета Богородица со Исус

1.440 ден5.130 ден

Четири винички икони, 5-6ти век, Македонија

3.260 ден4.460 ден

Македонски Крст, познат како Крстот на Вељуса, 1080 год., Македонија

1.150 ден4.460 ден

Мозаик Плаошник, Црква Свети Климент и Пантелејмон, Охрид, 893 год., Македонија

1.220 ден4.360 ден

Мозаик од Базилика Екстра Мурос, Стоби, 5-6ти век, Македонија

1.220 ден4.360 ден

Мозаик Риби во вода, Базилика, Студенчишта, Охрид, 5-6ти век, Македонија

1.220 ден4.360 ден

Мозаик Паун, Епископска Базилика, Стоби, 5ти век, Македонија

1.220 ден4.360 ден

Мозаик Дивојарец, Епископска Базилика, Хераклеја, Битола, 5-6ти век, Македонија

1.220 ден4.360 ден