Со милениуми Македонија била колевка на различни цивилизации, крстосница на балканот, дом на многу народи со различни култури и обичаи.

Македонското културно наследство претставува мал, но скапоцен дел од современата светска културна ризница.

Повеќе од 25 години, со своите производи Аверс има за цел да даде скромен придонес во презентација на дел од македонското културно наследство.

Аверс е заштитена трговска марка а производите кои се во понудата на Аверс се заштитени во согласност со Законот за Индустриска сопственост и Законот за Авторско право.